Wednesday, 12 October 2016

Open Evening at the Naval Hill Planetarium - Saturday 15 October 2016


Ope-Aand by die Naval Hill Planetarium
 
18:30, Saterdag 15 Oktober 2016  

Die Vriende van Boyden Sterrewag in samewerking met die Sterrekundevereniging nooi die publiek vriendelik uit na hul OPE-AAND op Saterdag 15 Oktober 2016 by die Planetarium op Naval Hill. Toegang is gratis (donasies welkom). Vooraf bespreking is nodig omdat die Planetarium slegs ‘n beperkte aantal mense kan akkommodeer. Mense sal van 18:30 tot 19:00 deur ‘n teleskoop na Saturnus kan kyk en daar sal ook verversings te koop wees, gevolg deur ‘n aanbieding om 19:00:

Navigeer met Sterre
- Braam van Zyl

Open Evening at the Naval Hill Planetarium

18:30, Saturday 15 October 2016

The Friends of Boyden in collaboration with the Astronomical Society cordially invite the public to their Open Evening on Saturday 15 October 2016 at the Planetarium on Naval Hill. Entrance is free (donations welcome). Advance booking is essential since the Planetarium can only accommodate a limited number of people. From 18:30 to 19:00 people will have to opportunity to look at Saturn through a telescope and there will be refreshments for sale, followed by a presentation in Afrikaans at 19:00:


Toegang:  Gratis -  Bespreking nodig
Entrance:  Free - booking essential
Bespreking en navrae / Booking and queries:
Kantoor-ure/Office hours (weekdays):  Yolande Loots, tel. 051 401 9751 (of/or ficky@ufs.ac.za)
Na-ure/After hours:  Prof. Matie Hoffman, tel. 083 625 7154