Wednesday, 21 May 2014

Astrofotografie Werkswinkel vir beginners / Basic Astrophotography Workshop

Foto: Hannes Pieterse
ASSA Bloemfontein bied aan:
‘n Basiese Astrofotografie Werkswinkel.
(English version below)
Aanbieder: Brett du Preez, lid van ASSA Bloemfontein en ervare Astrofotograaf.
Plek: Boyden Sterrewag
Tyd: Saterdag 24 Mei 2014, vanaf 15h00.
 Toegang: Gratis vir Klublede en R100-00 per persoon vir nie-lede.
Weens die aard van die Werkswinkel, kan slegs 30 persone geakkomodeer word.
Bespreek asseblief deur per e-pos te stuur aan assabfn@gmail.com
 Program:15h00 vir 15h30 – Ons begin op die Platform: Almal pak hul goed uit en slaan op wat hulle saamgebring het.
15h30 - 16h30 – Gesels oor wat ons gaan doen en begin die Werkswinkel met die afneem van Son (bring hoedens ens saam….).  Brett sal ‘n beperkte hoeveelheid son-filter saambring vir afneem van die son.  Bring ook ‘n skêr of matmes, karton, dubbelkantige kleefband en gewone kleefband of kits-gom vir die maak van sonfilters.
16h30 - 18h00 – In die Ouditorium: stapsgewyse demonstrasie van die omskepping van die son se data na 'n foto. Bring asseblief u eie rekenaars en geheue-stokkie (“flashdisc”) saam. Brett sal sagteware verskaf en ook basiese prosesering demonstreer op 'n foto van die naghemel.
18h30 - 19h30 - 'n Kort praatjie oor astrofotografie. Die plan is om as groep saam te gesels. Brett sal begin met die basiese beginsels asook 'n verduideliking van die konsep oor "noise". Hannes Pieterse verduidelik ook die gebruik van die “barndoor“ montering vir nag-hemel fotografie.
20h00 - 22h00 – Terug op die Platform wys Brett hoe om polêre oplyning (“polar alignment“) te doen met 'n kamera asook watter tipe fotografie mens kan doen met die minste moeite en met ‘n basiese kamera….
Onthou asseblief:
Almal wat fotografiese en ander toerusting saambring, moet weet hoe om dit te gebruik sodat ons nie gedurende die werkswinkel tyd hoef te spandeer om basiese gebruike aan te leer nie.  Toerusting om saam te bring sluit in: kamera, driepoot, genoeg batterye (daar sal kragpunte op die Platform wees), nodige verbindingskabels en afstandsbeheer kabel, tafeltjie om op te werk ens: eerder teveel as te min.  
Daar sal tussendeur geleentheid wees om ietsie te eet: elkeen bring sy eie verversings.  Daar sal kookwater wees vir diegene wat koffie of ‘n soppie will maak. 
ASSA Bloemfontein presents:
A Basic Astrophotography Workshop.
Presenter: Brett du Preez, member of ASSA Bloemfontein and experienced Astrophotographer.
Venue: Boyden Observatory
 Time: Saturday 24 May 2014, at 15h:00.
 Admission: Club members free.  Non-members: R100-00 per person.
Only 30 persons can be accommodated.
Send  e-mail to assabfn@gmail.com to book
Program: 15h00 for 15h30 – We start on the Platform:  unpacking and setting-up of equipment.
15h30 - 16h30 – Discuss the program and start the Workshop by taking a photo of the Sun (remember to bring a hat…).  Brett will demonstrate the making of a solar filter: he has a limited stock of solar film which he will provide.  For this, please also bring along scissors or a carpet knife and carton, double sided tape and normal tape or fast-drying glue.
16h30 - 18h00 – In the auditorium: step-by-step demonstration of the conversion of the Sun data to  a photographic image.  Please bring your own computer and flash disc. Brett will provide the necessary software and also demonstrate the basic processing of a night-sky image.
18h30 - 19h30 – A short discussion on Astrophotography, also involving the audience.  Brett will also explain the importance of the concept of “noise”.  Hannes Pieterse will demonstrate the use of the “barn door” mounting for night-sky photography.
20h00 - 22h00 – Back to the Platform: Brett demonstrates polar alignment using a camera and also demonstrates what type of photography can be performed with the least effort and with a basic camera.
Please remember:
Make sure that you know how to operate all the equipment you bring along: you do not want to figure out how to use your equipment during the workshop, you actually want to use it.  This equipment can include:  camera, tripod, enough batteries (power outlets are available on the Platform), all necessary connecting cables and remote control cable, a small table to work on: rather bring too much than forget something vital…!  
There will be time to eat/drink something in between: please bring your own refreshments.  There will be boiling water for coffee and/or soup.