Wednesday, 1 August 2012

Boyden Observatory Open Evening - 4 August 2012

 Dr. Brian van Soelen - Explaining the SKA Telescope…

National Science Week 2012
Boyden Observatory Open Evening

4 August 2012
18h30 for 19:00

18:30: Observing with the 13-inch telescope - Saturn
19:00: Presentation on SKA: Dr. Brian van Soelen - Explaining the SKA Telescope…
19:45 Observing through telescopes weather permitting
Informal outdoor presentation

Refreshments for sale

Proposed donation: R 30 per car
Booking essential: Yolandie Fick: (051) 401 9751 FickY@ufs.ac.za
Presented by: Friends of Boyden Observatory and the  en die Amateur Astronomy Society


Nasionale Wetenskapweek 2012
Boyden Sterrewag Ope-aand04 Augustus 2012,
18h30 vir / for 19:00

18:30: Waarneming deur 13-duim teleskoop - Saturnus
19:00: Presentation on SKA: Dr. Brian van Soelen - Explaining the SKA Telescope…
19:45: Waarnemings deur teleskope indien die weer dit toelaat.
Informele buite-aanbieding

Verversings te koop

Voorgestelde donasie: R 30 per motor
Bespreking noodsaaklik
Yolandie Fick: (051) 401 9751 FickY@ufs.ac.za

Aangebied deur: Vriende van Boyden Sterrewag en die Amateur Sterrekunde Vereniging

No comments:

Post a Comment