Saturday, 23 May 2009

Johannesburg: ScopeX - 30 Junie 2009

When: 30 May 2009
Time: 9am to 9pm (Star Party from 6pm)
Where: Johannesburg SA National Military History Museum (aka War Museum, next to the Zoo)
Museum Entrance Fee: R22 adults, R11 snr citizens and children up to 18
More information: Visit Website - www.scopex.co.za

Monday, 18 May 2009

Leer meer oor waarnemingstegnieke by Boyden-sterrewag

Die Sterrekundevereniging van Bloemfontein nooi die publiek van Bloemfontein en lede van die vereniging na `n sterrekykaand. By die geleentheid sal mense praktiese ondervinding en kennis opdoen oor waarnemingstegnieke. Daar is `n verskil tussen om net te kyk en waar te neem. Waarneming behels om te kyk vir meer besonderhede en eienskappe van voorwerpe en die voorwerpe dan aan te teken.

Mense wat hulle eie teleskope en verkykers besit, word ook genooi om dit saam te bring. As dit bewolk is sal die waarnemingstegnieke in die ouditorium bespreek word.

Datum
: Saterdag, 23 Mei 2009

Tyd: 18:00
Plek: Boyden Sterrewag (Langs Maselspoort)

Bring eetgoed en koeldrank/water, flitse, potlode, teleskope en verkykers.
  • Stuur asb. e-pos aan assabfn@gmail.com as jy die aand gaan bywoon. Dit sal ons help met die beplanning.