Monday, 16 July 2012

Astronomy Fair | SterrekundefeesSterrekundefees -  21 Julie 2012
UFS101 en die Bloemfontein Sentrum van die Astronomie Vereniging van Suider-Afrika
(AVSA / ASSA) span saam om die eerste Sterrekundefees op die Hoofkampus van die Universiteit van die Vrystaat aan te bied.
Dit sal op 21 Julie 2012 van 9:30 vm. tot 1 nm. in die Callie Human Sentrum van die UV gehou word.
U word uitgenooi om:
· Na die son deur ‘n spesiaal toegeruste teleskoop te kyk;
· Na die lansering van demo-vuurpyle te kyk;
· Uitstallings te sien wat die interaksie tussen astronomie en die ander wetenskappe uitbeeld;
· Die jongste nuus oor die SKA Suid-Afrika en astronomie verwikkelinge in Bloemfontein te hoor;
· Die jongste astronomie toepassings (apps) vir jou iPhone/iPad te verken.
Toegang is gratis en u is welkom om die hele gesin saam te bring. Daar sal ook ‘n snoepwinkel beskikbaar wees.
Om 9:30 - 10:15 sal Prof. Matie Hoffman ‘n lesing aanbied oor Die Higgs Boson en ander onsigbare dinge in die Heelal.

…………………………………………………
Astronomy Fair - 21 July
UFS101 and the Bloemfontein Centre of the Astronomical Society of Southern Africa (ASSA) are joining forces to bring you the First-ever Astronomy Fair on University of the Free State Main Campus.
This will be held in the Callie Human on the 21 July 2012 from 10:00-13:00 at the UFS.
You are invited to:
· Observe the sun through a specially equipped telescope;
· Witness the launching of Demo Rockets;
· See exhibits explaining how astronomy and other sciences interact;
· Hear the latest news about SKA South Africa and astronomy developments in Bloemfontein;
· Explore the latest astronomy applications (apps) for your iPhone/ iPad.
The entrance is free and you are welcome to bring the whole family. There will be tuck shop facilities available.
At 9:30 - 10:15 Prof. Matie Hoffman will do a presentation on The Higgs Boson and other invisible things in the universe.

No comments:

Post a Comment