Monday, 20 June 2011

Nog `n maanverduisteringfoto

Frans Human van ASSA Bloemfontein het hierdie samestelling van die totale maanverduistering afgeneem.


No comments:

Post a Comment