Wednesday, 18 August 2010

Boyden Sterrewag Ope-aand | Boyden Observatory Open Evening


Boyden Sterrewag Ope-aand
21-08-2010, 18h30 19:00


18:30: Waarneming van Saturnus deur die 13” teleskoop
indien die weer dit toelaat


19:00: Lesing
"Wat die Sterre van Pluto vertel"
(Prof. Matie Hoffman, Mnr. Pat van Heerden en Ernie Halberg)

Ernie Halberg vertel ook van die asteroide wat hy ontdek het.

20:00: Waarnemings deur teleskope indien die weer dit toelaat


Toegang: R 30 per motor
Verversings en ligte etes te koop

Aangebied deur:

Vriende van Boyden Sterrewag en die
Amateur Sterrekunde VerenigingBoyden Observatory Open Evening
21-08-2010, 18h30 for 19:00

The program includes observing through the telescopes weather permitting

18:30: Observing Saturn through the 13” telescope
weather permitting

19:00: Lecture
“What the stars reveal about Pluto”
(Prof. Matie Hoffman, Mr. Pat van Heerden and Ernie Halberg)

Ernie Halberg tells us about the asteroid he discovered.

20:00: Observing through telescopes weather permitting

Entrance: R 30 per car
Refreshments and light meals for sale

Presented by:
Friends of Boyden Observatory and the
Amateur Astronomy Society

No comments:

Post a Comment