Friday, 28 May 2010

Greg Roberts doen dit weer - Spoor geheime tuig op

Greg Roberts satellietjagter in die Kaap

In die jongste Popular Mechanics is `n artikel oor
die geheimsinnige onbemande ruimtetuig.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.